Så här söker du anslag:

  • Skriv ansökan enligt Krav på ansökan och skicka till info@hakonswensonstiftelsen.se.​
  • Ansökan registreras hos Hakon Swenson stiftelsen. Du får ett mail med bekräftelse att ansökan är mottagen.​
  • Utvärdering och beslut sker under ett styrelsemöte. Notera sista ansökningsdag för kommande möten. ​
  • Du får återkoppling via mail med beslut efter styrelsemötet.​

Datum för styrelsemöten och sista ansökningsdag år 2022:

  • 17 mars            (sista ansökningsdag 17 februari)​
  • 11 maj              (sista ansökningsdag 25 april)​
  • 30 augusti   (sista ansökningsdag 12 augusti)​
  • 15 november  (sista ansökningsdag 1 november)​