Så här söker du anslag:

  • Skriv ansökan enligt Krav på ansökan och skicka till info@hakonswensonstiftelsen.se.​
  • Ansökan registreras hos Hakon Swenson stiftelsen. Du får ett mail med bekräftelse att ansökan är mottagen.​
  • Utvärdering och beslut sker under ett styrelsemöte. Notera sista ansökningsdag för kommande möten. ​
  • Du får återkoppling via mail med beslut efter styrelsemötet.​

Datum för styrelsemöten och sista ansökningsdag år 2023:

  • 8 mars            (sista ansökningsdag 22 februari)​
  • 4 maj              (sista ansökningsdag 20 april)​
  • 30 augusti   (sista ansökningsdag 16 augusti)​
  • 16 november  (sista ansökningsdag 2 november)​