Butiksdemonstrationer som effektivt marknadsförings verktyg – Nytt white paper från Retail House

Det är få verktyg som driver försäljning som demonstrationer gör och i detta white paper presenteras akademiska insikter kopplade till detta verktyg. Detta white paper är producerat med stöd av Hakon Swenson Stiftelsen och är en del av ett större projekt att föra ut forskningen till praktikerna i näringslivet

Ny populärvetenskaplig rapport: Encouraging Consumers to Engage in Sustainable Behaviors

År 2022 tilldelade Hakon Swenson stiftelsen ett bidrag till projektet ”Encouraging Consumers to Engage in Sustainable Behaviors”. Konsumenters hållbara beteenden är avgörande för att forma en mer hållbar framtid. Denna rapport utforskar faktorer som hindrar konsumenters antagande av hållbara beteenden och analyserar individuella, sociala och systemrelaterade faktorer. Stiftelsen ser att detta ambitiösa projekt gör betydande […]