Shopper marketing – marknadsföring 2.0 – Nytt white paper från Retail House

Det traditionella arbetssättet har varit, och fortfarande är i många företag, att bygga varumärke utanför butiken med hjälp av köpt media, som till exempel stortavlor, printannonsering, TV-reklam och social media. Sedan ska produkten vara så unik och kommunikationen så kul och intresseväckande att kunderna springer till butiken, där säljkåren förhoppningsvis har säkerställt distributionen. En enkel och i många fall tydlig modell som tyvärr inte längre fungerar. Förändringens vindar blåser och handeln har idag kontroll över stora delar av värdekedjan från produkt till hylla. Dagligvaruhandeln sätter ramverket för hur varumärket kan agera i kedjans butiker. Samtidigt så har shoppern blivit digital och utbudet av kommunikationsvägar är oöverblickbar, vilket innebär att det krävs stora resurser för att nå konsumenten i traditionella medier. Idén med Shopper Marketing är ju att även varumärket kan byggas i butiken där trafiken till stora delar finns, framförallt när det gäller snabbrörliga konsumentprodukter. Denna skrift beskriver teorin bakom Shopper Marketing och baseras i stor del på den första akademiska artikeln på temat Shopper Marketing, publicerad 2011. Den är fortfarande aktuell i sina grundläggande definitioner men är också kompletterad med mina praktiska erfarenheter, efter att ha arbetat enligt dessa principer med såväl varumärken som dagligvaruleverantörer i mer än 10 år. Slutsatserna är mina och är en kombination av den akademiska artikeln anpassat till verkligheten 2023. Detta white paper är producerat med stöd av Hakon Swenson Stiftelsen och är en del av ett större projekt att föra ut forskningen till praktikerna i näringslivet

– Martin Moström, Retail House