Handelns Studentuppsatspris 2024

2024 års utlysning är öppen! Sista ansökningsdag 4 mars 2024 14.00.

Handelsrådet och Hakon Swenson Stiftelsen delar årligen ut ett studentuppsatspris. Studenter inom olika vetenskapsområden på högskolor eller universitet kan tävla om priset. Uppsatsen ska vara inriktad mot handeln, där branschen kan studeras ur ett brett perspektiv, exempelvis logistik, hållbarhet, jämställdhet, etik, konsumentbeteende eller affärsmodeller. Bakgrunden till priset är att skapa intresse för handeln, och är samtidigt ett incitament för fortsatt god kunskapsuppbyggnad inom området.

Varje år utses två uppsatser till vinnare av årets studentuppsatspris. Vinnarna får ett stipendium på 25 000 kronor vardera. Hakon Swenson Stiftelsen och Handelsrådet delar således ut var sitt pris.

Ansökan

Uppsatser aktuella för studentuppsatspriset ska vara skrivna under föreliggande vår- eller hösttermin och godkänd innan nominering. Handeln som forskningsområde är brett och kan innefatta många olika intressanta forskningsfrågor och perspektiv. En ledstjärna i bedömningen är att uppsatsen ska vara av praktisk relevans för handeln, samt att den är förankrad i en god teoretisk bas.

Studenterna ansöker själva om uppsatspriset genom att skicka in den för bedömning, samt bifogar sitt uppsatsbetyg. Endast uppsatser inskickade via Handelsrådets ansökningsportal behandlas.